Tuesday, February 3, 2009

"Aris idol dilaporkan ke polisi".

"artis baru yang mempunyai talenta yang cukup sempurna sebagai penghibur...."